Takläggaren från Nacka, för hela Stockholms län

BM Villatak, hör hemma i Saltsjö-boo, Nacka men verkar i hela Stockholms län. Vi arbetar med takläggning såsom byte av tegelpannor, takpapp och plåttak. Utöver takläggning jobbar vi med allt inom tak: byte av stuprör och hängrännor, takbeslag och ventilation, takmålning, byte av vindskivor, monterar takstege och snörasskydd och mycket mer. Vi tilläggsisolerar tak för att förebygga mögel och fukt. Vi utför även nybyggnation och takhöjning.

Vi vänder oss främst villaägare och fastighetsägare med hög kvalitets - och miljömedvetenhet. Våra takläggare har hög yrkeskundkap och vårt motto är närhet och pålitlighet. När du anlitar BM Villatak för din takrenovering har du en personlig kontaktperson som är med under hela projektets gång, från offert, via takomläggning till fakturering. Vi har ett tajt team med takläggare som snabbt är på plats och vi har en kontinuerlig kommunikation med er under arbetets gång. Vi har alltid fasta priser, och behövs tilläggsarbeten under projektets gång gör vi dem först när vi kommit överrens med er om kostnad och omfattning.

tel: 08-533 307 73
epost: kontakt@bmvillatak.se

Takläggning i Stockholms län

BM Villatak har sin hemvisst i Saltsjö-Boo, Nacka Kommun, men utför takarbeten i flera delar av Stockholmsområdet som Värmdö, Botkyrka, Vällingby, Spånga och Älta mfl. Takläggarna som är anställda hos BM Villatak har alla många års erfarenhet av takläggning, målning, taktvätt, montering av taksäkerhet och mycket mer. BM Villatak finns till för villaägaren. Vi låter de stora byggföretagen ta hand om de stora fastigheterna. Vi jobbar smalt och har därför väl utarbetade rutiner för hur arbetet med ert tak ska gå snabbt utan att ge avkall på hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

Takomläggning av tegel, papp och plåttak

BM Villatak är specialister på papptak. Ytlagspapp är ett bekvämt material för garagetak, bodar eller villor med flata tak. Kvaliteten på tätskikt har ökat väsentligt på senare tid och ytlagspapp har blivit ett slitstarkt alternativ till tegel och plåt. Vi utför både nyläggning och omläggning.

Takpannor: betong- och tegelpannor.

När underlagspapp har blivitt torr och sprucken och läkten börjar sjunka ihop är det dags att lägga om taket. Ett tak som läcker ger upphov till röta och mögel som kan angripa takstolar och råspont. Vi hjälper er med besiktning och ger förslag på åtgärder. Vi lägger råspont, högkvalitativ underlagspapp, läkt och betong- eller tegelpannor.

Takplåt

Takplåt är ett slitstarkt och något billigare alternativ till takpannor som ofta används till uthus, ladugårdar och industrilokaler men som också fungerar utmärkt till bostadshus. Takplåt kan med fördel användas då takstolarna är av lite klenare dimensioner tack vare sin lätta vikt. Vi hjälper er att välja rätt plåt med rätt kvalitet för er fastighet.

Takmålning

Plåttak och plåtdetaljer på taken, såsom vindskivebeslag, fotrännor och skorstensbeslag kan börja flagna efter hand. Vi slipar, grundar och målar om ert plåttak. Vi målar även era vindskivor och takkupor m.m.

Taktvätt

Förläng livet på taket med taktvätt! Omsorgsfull rengöring gör taket vackrare och ger ett varaktigt beskydd.

Taksäkerhet

Som fastighetsägare ansvar man för säkerheten på taket. Vi monterar snörasskydd, takstegar och bryggor.

Avvattningssystem

Vi byter och rengör hängrännor och stuprör.

Arbetssätt vid takomläggning

Offert för ert byggprojekt:

 • Ni kontaktar oss, helst via kontaktformuläret. Fyll i så mycket som möjligt.
 • Vi ringer upp Er och bokar in ett personligt besök.
 • Vi tittar på vad som skall bytas och tar alla nödvändiga mått.
 • Vi återkommer med offert via e-post eller brev. Alltid skriftligt för din trygghet.
 • Ni kontrollerar att Ni har möjlighet till ROT-avdrag hos Skatteverket.
 • När båda parter är överens skrivs ett ordererkännande och signeras av kund samt av oss.

takläggare på plats:

 • Container beställs och ställs så nära huset som möjligt om ej annat är överenskommet.
 • Byggnadställningar sätts upp.
 • Läkt och pannor rivs och kastas.
 • Ny papp, läkt pannor m.m monteras.
 • Ställningar tas ned.
 • Vi gör en grovstädning efter oss.
 • Container hämtas.
 • Vi försöker alltid att göra färdigt ett arbete innan vi hoppar på nästa i den mån det går, då vi är beroende av byggnadsställningar så har vi inget intresse av att dra ut på tiden, dessutom betalar ni först när arbetet är slutfört.
 • Vi skickar faktura som normalt ska betalas inom 10 dagar.
 • Vi ansöker om ROT-avdrag först när betalningen är gjord och du får hem ett brev från skatteverket om det blivit godkänd eller inte.

Varför välja oss som takrenovering?

 • Välutvecklat system för takrenovering, det är en fördel att vi inte sysslar med något annat än tak av betongpannor samt tegelpannor.
 • Fasta priser.
 • Kostnadsfri offert.
 • Kostnadsfritt hembesök.
 • Tydliga skriftliga offerter.
 • Betalning efter slutfört arbete.
 • Hög kvalité på material, vi använder oss utav t ex T-Emballage T-Tak EVO, Benders Candor, Monier Protector, läkttätning av butyl, ABC Vent, Beckers Perfekt Akrylat / Alcro Bestå. Essve rostfri skruv, Rapid rostfri klammer m.m

Rotavdrag vid takrenovering

Villaägare och bostadsrätts-innehavare får göra ett skatteavdrag med 30% på belopp upp till maximalt 100.000 kronor när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte material, och företaget som anlitas ska ha F-skattsedel.

ROT-avdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/ bostadsrätten kan alltså hushållet få en skattereduktion på 2 x 30.000 kronor om arbetskostnaden uppgår till 200.000 kronor. Även arbeten som utförs i ett fritidshus omfattas, så länge man själv som privatperson står som ägare till det och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

Hör gärna av er för en mer personlig kontakt!

Garanti och kvalitet

Kvalitetspolicy

Alla arbetsuppgifter som BM Villatak utför skall tillgodose kunders krav på kvalitet och funktion, detta gäller även för de material vi använder

 • snabbt och effektivt åtgärda kunders uppkomna problem
 • varje uppdrag skall till fullo tillfredsställa kunden som med förtroende kan återkomma
 • företagsledningen svarar för att BM Villatak kvalitetssyn omfattar alla medarbetare genom delaktighet och utbildning.

Vi gör kvalitet systematisk genom kontrollplan. Delar som BM Villatak vill trycka på är:

 • produktionstekniska förutsättningar
 • myndighetskrav på kontroll
 • bygghandlingars krav på kontroll

Kontrollprogrammet omfattar om så är lämpligt även underentreprenörer och leveranser av material. Kontrollplanen skall ge en översiktlig bild av vilka arbetsmoment som är svåra / kan drabbas av kvalitetsfel och därför kräver särskild omsorg. Beställaren skall ges möjlighet att i samråd med oss påverka kontrollprogrammet.
Produkterna vi arbetar med dokumenteras med produktblad, miljövarudeklaration och typgodkännanden. Våra montörer innehar certifikat för heta arbeten.

BM Villatak ger 10 års garanti på utfört arbete och hela 15 års materialgaranti.
Vi är försäkrade upp till 10 miljoner genom Vardia.

Referenser för takläggning


Offertförfrågan för ert byggprojekt

Skriv till oss så hör vi av oss snarast. Vi erbjuder kostnadsfri takkontroll och offert.